Sylwuchna

75 tekstów – auto­rem jest Syl­wuchna.

to jest zaledwie

Tak więc ma­my ser­ca jed­nak bez uniesień
To jest jak mieć oczy co nie znają świata
Grubą zimną ścianą od­ci­nając rzeczy
Które do­padają choćby i po latach

To jest za­led­wie mur obojętności
Sku­tecznie zagłusza wyrzu­ty sumienia
Cudza krzyw­da i roz­pacz nie mają przebicia
W ob­cych dry­fując światoprzestrzeniach

Można się za­mykać i na czte­ry spusty
I oczy przy­mykać i zziębnięte serce
Za ścianą za mu­rem ludzie widzą lepiej
Świat nie jest tam ta­ki zim­ny i brze­mien­nie pusty 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 30 marca 2014, 10:51

* * *

Jak dob­rze, że jest cisza
Gdy znów się bu­duję od nowa
Po niep­rzes­pa­nej no­cy
Od myśli bo­li mnie głowa

Jak dob­rze, że jest cisza
Tak gęsta, że mogę w niej pływać
W którą mogę się wtu­lić
Krucha i led­wie żywa

Pławię się w niej i słucham
Tak bar­dzo, aż ser­ce mięknie
A ona mi mil­czy do ucha
Że jeszcze będzie piękne


-- 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 marca 2014, 21:38

szukałam

Szu­kałam Cię w głuchej ciszy,
w trze­pocie jaskółczych skrzy­deł,
szu­kałam ciałem i duchem
w cier­pkości słod­kich powideł.

Szu­kałam we śnie na jawie,
w niez­nośnej bieli sufitu.
Myślałam - zna­lazłam Cię prawie,
w głębi­nach noc­ne­go niebytu.

Szu­kałam z płonną nadzieją
i z duszą na ramieniu,
w długości je­sien­nych spacerów,
by Cię od­na­leźć we wspomnieniu.

Na próżno to wszys­tko - nie wrócisz.
Nie da­ne mi z prochów przeszłości,
upar­cie wskrzeszać ciała
już pocho­wanej miłości. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 lutego 2014, 23:55

Naj­cenniej­szą wiedzę zdo­bywa­my sami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 stycznia 2014, 12:18

Nocą

Nocą przychodzą słowa spóźnione
tak ciche jak ruchy cieni
tak ciepłe jak Two­je dłonie
pul­sują w krwi czer­wieni

Słod­ko-ulot­ne słowa
pachnące wczesną wiosną
pod no­cy osłoną
wy­bierają na si­le i rosną

Gdy tyl­ko świt nad­chodzi
spłoszo­ne przez światło promieni
cho­wają się na dnie duszy
i nic już nie mogę zmienić 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 stycznia 2014, 22:57

Z cza­sem przyszło zro­zumienie, że nie miłość wy­maga cza­su, a czas miłości. Bez niej bo­wiem jest tyl­ko ty­kaniem zegara. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 grudnia 2013, 19:58

Musa

Wciąż widzę je­go smut­ne oczy
Dłonie zas­tygłe w niedoszłym natchnieniu
Naiwną wiarę że jeszcze wróci
I prze­kona­nie że świat się z nim droczy

Odeszła cichaczem lecz jej nieobecność
Uderza jak grom z jas­ne­go nieba
Zas­tygł jak posąg to nic tak trze­ba sza­re miesiące i pus­tka i wieczność

Świat niena­macal­ny ale oczywisty
Cze­ka z utęsknieniem a jed­nak się kręci
Rzu­cony w wir niepamięci
Pus­te płótno i far­by i niebyt artysty 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 grudnia 2013, 15:11

* * *

Ludzie, jak ja się cieszę,
że no­gi mam dwie i ręce do pary,
że myślę to­por­nie jed­nak niezaprzeczalnie.
Mówię, i widzę, czuję i piszę.
Ta praw­da spadła na mnie,
jak ko­wadło, gdy rankiem
gryzłam pajdę czer­stwe­go pieczywa,
aż ka­mień spadł mi z serca...

Bo po co ko­mu ta­boret kiedy nie ma siedzenia. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 października 2013, 13:22

Co miewam

Nie jes­tem szczesliwa
lecz wiem co to szczes­cie
gdy zy­cie do­raz­nie dawkuje
krop­le szczes­cia w sprag­nione usta...

Nie mam marzen
ob­darla mne z nich rzeczywistosc
lecz co dzien pragne
by je odzyskac...

Nie mam nadzieji
lecz wi­ciaz w Nia wierze
ze przyjdzie...

Je­dyne cze­go jes­tem pewna
co nie jest mi obce
to milosc
bo uczy wszys­tkiego od nowa...
bo ka­ze zapominac... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 marca 2013, 20:24

Ocean zieleni

By­lis­my ideal­ni, na miare skrojeni,
tworzac we dwo­je jed­na, spu­ja calosc.
Lecz wi­dac, to do nieba wciaz o krok za malo,
by sie moc ode­rawac od oczu zieleni.
Mog­lismy pi­sac wier­sze o ob­cych nieszczesciach,
smiejac sie pob­lazli­wie w twarz sza­remu swiatu.
Lat­wiej by­lo jed­nak od­dac zy­cie katu,
bu­kiet zes­chlych prag­nien za­cis­ka­jac w piesciach.

Mo­ze i jes­tesmy dla siebie stworzeni,
jed­nak zy­cie wie­dzie nad dwo­ma siezkami.
Tyl­ko jed­no jest mie­dzy ty­mi drogami,
bez­denny i chlod­ny ocean zieleni. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 14 marca 2013, 19:24
Sylwuchna

Jest taka choroba nazywa sie cywilizacja

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sylwuchna

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

4 lutego 2016, 16:16Irracja sko­men­to­wał tek­st Z wyższych szczeb­li wi­dać [...]

4 lutego 2016, 14:17aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Z wyższych szczeb­li wi­dać [...]

4 lutego 2016, 08:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Z wyższych szczeb­li wi­dać [...]

29 maja 2014, 21:54Radziem sko­men­to­wał tek­st Z wyższych szczeb­li wi­dać [...]

27 kwietnia 2014, 10:51Sylwuchna wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?